Nieuwsbrief september 2016

Zutphense EHBO Vereniging
Strawinskystraat 2
7204 PR Zutphen
www.ehbo-zutphen.nl
info@ehbo-zutphen.nl

Zutphen, 16 september  2016

 

Beste leden,

Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van onze vereniging. Het streven is om ongeveer drie keer per jaar een nieuwebrief aan de leden te sturen met daarin belangrijke data en andere mededelingen.
De vakanties zijn voorbij en we gaan weer beginnen aan een nieuw EHBO cursusjaar. Zoals elk jaar zijn er weer herhalingslessen. Maar voor het eerst sinds jaren start er weer een volwaardige EHBO cursus. We zijn erg blij dat er voldoende mensen zijn die deze cursus gaan volgen.
Herhalingslessen.

In oktober beginnen de herhalingslessen beginnen weer.

Module 1:      Maandag 10 oktober en donderdag 27 oktober.
Module 2:      Maandag 31 oktober en donderdag 10 november.
Module 3:      Maandag 14 november en donderdag  24 november.
Module 4:      Maandag 12 december en donderdag 19 januari

Module 5:      Maandag 9 januari 2017 met aansluitend de nieuwjaarsborrel en
donderdag 26 januari.
Module 6:      Maandag 6 februari en donderdag 16 februari.

Eindejaarsactiviteit

Op 17 december a.s nodigt het bestuur u allen uit voor een eindejaarsactiviteit. Nadere informatie volgt zo snel mogelijk.

EHBO-cursus

Op 15 oktober a.s zal er een nieuwe EHBO basiscursus gestart worden.
De cursus wordt op drie zaterdagen gegeven hij wordt afgesloten met een officieel examen van het Oranje Kruis. De cursusdata zijn: 15, 22 en 29 oktober
Mocht je iemand kennen die aan deze cursus deel zou willen nemen breng hem of haar dan op de hoogte van deze cursus. Er zijn nog een paar plaatsen vrij.


 

Gegevens (nieuwe) leden.

Op dit moment is bijna de hele ledenlijst geactualiseerd en zijn van bijna alle leden de gegevens bekend. Er zijn nog een aantal leden waarvan alleen het e-mail adres in de ledenlijst staat. Deze leden zullen via de mail benaderd worden met het verzoek ook hun adres en eventuele telefoon gegevens door te geven.

Belangrijke data

Alvast een aantal belangrijke data voor het komend jaar
Op 13 maart 2017 is de ALV (Algemene Leden Vergadering) en op zaterdag 18 maart 2017 is de jaarlijkse competentiedag.

Jeugd EHBO

B opleiding
De afgelopen jaren organiseren we wel steeds een jeugd A opleiding georganiseerd, maar geen B opleiding. Dit omdat er steeds te weinig aanmeldingen zijn, om zo’n cursus te organiseren.
Eind maart hebben weer 25 kinderen meegedaan aan het examen voor de Jeugd A opleiding Eerste Hulp, evenals vorig jaar. Toen deden er ook 25 kinderen mee aan de A opleiding.
Het is dus mogelijk om na de jeugd A-opleiding een Jeugd B-cursus te volgen.
Bij voldoende aanmeldingen organiseert  de Zutphense Vereniging EHBO deze cursus. Helaas zijn er op dit moment slechts vier kinderen die zich voor de B opleiding hebben opgegeven. Dus mochten er nog kinderen zijn die graag de B opleiding willen volgend dan kunnen ze zich nog opgeven.
Net als de jeugd A opleiding duurt deze cursus 10 weken. De kosten zijn € 35,00.
De cursus wordt op maandagavond van 18.45 tot 19.45 uur gehouden. Wanneer er minimaal 10 cursisten zijn kan de cursus doorgaan.

Hulp Jeugd A opleiding
We zijn op zoek naar één of meerdere vrijwilligers die willen helpen bij de jeugd A opleiding. De laatste jaren heb ik, Joop van den Bosch, dat steeds alleen gedaan. Voor de continuïteit is dat niet goed. Bij ziekte e.d. van de docent kunnen de lessen dan niet doorgaan omdat er dan geen vervanging is.

Mocht je:      – in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma.
– het leuk vinden om  met kinderen te werken en kinderen iets te leren.
– één uurtje in de week tijd hebben aan het begin van de avond.

Dan hopen we dat je je aanmeldt aan vrijwilliger om EHBO lessen te geven.
De jeugd A cursus wordt gegeven in de maanden januari, februari en maart aan leerlingen van groep 7 en 8.
Voor informatie kan je een mailtje sturen naar info@ehbo-zutphen.nl

Met vriendelijke groeten namens het bestuur,

Joop van den Bosch