Nieuwsbrief januari 2017

 

Zutphense EHBO Vereniging
Strawinskystraat 2
7204 PR Zutphen
www.ehbo-zutphen.nl
info@ehbo-zutphen.nl

Zutphen,  2 januari 2017

 

Beste leden,

Dit is alweer de derde nieuwsbrief van onze vereniging. We beginnen aan een nieuw jaar en kijken terug op een zeer goed verenigingsjaar. Dit jaar is voor het eerst sinds jaren weer een EHBO-cursus voor het eenheidsdiploma gegeven. Aanvankelijk hadden zich 7 cursisten opgegeven. Helaas hebben een aantal mensen afgezegd. Uiteindelijk hebben twee cursisten examen gedaan. Ze zijn beiden geslaagd.
Herhalingslessen.

Dit jaar zijn er nog een aantal herhalingslessen.
Het wordt zo langzamerhand een traditie. De eerste les van 2017 wordt afgesloten met een gezellig samenzijn. Iedereen heeft dan de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje elkaar een goed nieuwjaar te wensen.

Module 5:      Maandag 9 januari en donderdag 26 januari.
(9 januari sluiten we de les eerder af. We nodigen iedereen uit om te blijven voor de nieuwjaarsborrel.)

Module 4:      Donderdag 19 januari is de tweede les van module 4. De eerste les, de maandagles, was op 12 december 2016
Module 6:      Maandag 6 februari en donderdag 16 februari. Deze les zal in het teken staan van het examen Kinder-EHBO.

Belangrijke data.

  1. Maandag 9 januari, eerste les met aansluitend nieuwsjaarbijeenkomst.
  2. 6 en 16 februari, examen kinder-EHBO (tijdens de herhalingslessen.)
  3. Op 13 maart 2017 is de ALV (Algemene Leden Vergadering)
  4. Op zaterdag 18 maart 2017 is de jaarlijkse competentiedag.

 

Contributie.

Via deze nieuwsbrief verzoek ik iedereen zijn contributie voor het komende jaar te voldoen. Net als voorgaande jaren is de contributie voor 2017 € 50,00.

U kunt de contributie overmaken op rekeningnummer:  NL66 RABO 0376 7337 72
t.n.v. EHBO Zutphen onder vermelding van uw naam en contributie 2017

Er zijn leden die een factuur willen hebben voordat zij de EHBO betalen. bv. Omdat ze de kosten van het EHBO lidmaatschap kunnen declareren bij hun werkgever. Zij moeten dan even contact opnemen met het secretariaat van de EHBO-vereniging. Dit kan het beste door een mailtje te sturen naar  lennegiesen@ehbo-zutphen.nl

U wordt verzocht zo spoedig mogelijk de contributie over te maken. Het liefst ontvangen wij de contributie in de maand januari. De uiterste betaaldatum is 1 april 2017. Leden die voor deze uiterste betaaldatum niet hebben betaald worden uitgeschreven als lid van de EHBO-vereniging.

Ledenlijst

Eindelijk, na bijna een jaar, is de hele ledenlijst geactualiseerd en zijn van alle leden de gegevens bekend. Iedereen bedankt voor het doorgeven van de ontbrekende gegevens.
Evenementen

Onze EHBO vereniging wordt regelmatig gevraagd om bij evenementen aanwezig te zijn. Het gaat om allerlei verschillende evenementen variërend van een sportwedstrijd tot een tentoonstelling of een themafeest in de binnenstad.
Een aantal leden zijn behalve EHBO-lid ook lid van de evenementen groep. Zij zijn aanwezig bij een evenement, controleren de veiligheid en zijn het aanspreekpunt bij eventuele ongevallen.

De evenementencommissie kan extra hulp heel goed gebruiken. De coördinator van de evenementencommissie, Peter Klein Gotink, vraagt via deze nieuwsbrief of er leden zijn die de evenementen groep willen versterken.

Je kunt contact opnemen met Peter via evenementen@ehbo-zutphen.nl of via het secretariaat lennegiessen@ehbo-zutphen.nl
Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Joop van den Bosch